Emlak Vergisi

1. Emlak vergisi nedir? Kimler emlak vergisi öder? 
Emlak Vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu çerçevesinde; arazi, arsa, bina gibi gayrimenkulleri olan her vatandaşın her yıl ödemekle yükümlü olduğu bir vergidir. Emlak Vergisi'nin mükellefi bina, arsa veya arazinin sahibidir.


2. Yeni bir gayrimenkul aldınız, beyanname vermek için ne kadar süreniz var? 
Yeni bir bina, arsa veya arazi aldıysanız, satın aldığınız tarihten itibaren 3 ay içerisinde beyanınızı vermeniz gerekmektedir. Süresinde beyan vermeyen mükellefe cezai işlem uygulanır. 


3. Süresinde beyanname vermeyen mükellef ceza indiriminden nasıl faydalanır? 
Vergi Usul Kanunu'nun 376. Maddesine istinaden hazırlanmış olan matbu dilekçeyi beyan sırasında mükellef imzalayarak başvurması halinde ceza indiriminden faydalanabilir.


4. Emlak beyannamesi nereye verilir? Beyanname için gerekli belgeler nelerdir? 
Emlak beyannamesi, gayrimenkulün sınırları içinde bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir. Beyan için gerekli belgeler;
• Tapu fotokopisi
• Gayrimenkule ait bildirim formu (Buraya tıklayarak formlara ulaşabilirsiniz)
• TC Kimlik No ile
• Arsa, bina veya arazinin adresi
• Tüzel kişiler için ayrıca imza sirküleri ve vergi levhası
• Mükellefin ikametgâh ve iletişim bilgileri 


5. Vefat eden mükellefin varisleri için beyan süresi ve gerekli belgeler nelerdir? 
Vefat eden mükellefin varisleri için beyan süresi mükellefin ölüm tarihinden itibaren 3 Ay 'dır. Beyan için gerekli belgeler;
• Veraset ilamı
• Verasete konu olan gayrimenkullerin tapularının fotokopisi
• Varislere ait TC Kimlik No
• Varislerinden en az bir kişinin ikametgâh ve iletişim bilgileri 


6. Belediyeye gelmeden beyanname işlemleri nasil yapılır? 
Beyanname için gerekli belgeler eksiksiz hazırlanarak, belediyemize (posta, kargo vb.) ulaştırmanız yeterlidir. Belediyeye ulaşan beyanlar tahakkuk edilerek, vermiş olduğunuz adrese tahakkuk fişleri gönderilir.


7. Emeklilerin vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir? 
• Türkiye sınırları içerisinde tek meskeni olması ve bu meskenin brüt 200 m2’yi geçmemesi gerekir. (Varisli, hisseli vb. ikinci bir mesken veya iş yerinin olmaması gerekir)
• Bu evde fiili olarak ve Nüfus idaresindeki ikametgâh kayıtlarına göre ikamet ediyor olması gerekir. (Geçici olarak ikamet edenler veya ikinci adres olarak gösterenler yararlanamazlar)
• Emeklilik gelirinin dışında hiçbir gelirinin olmaması gerekir.
• Emekli oldukları tarihi gösterir belge ile müracaat etmeleri gerekir.
• Emekli oldukları yılı takip eden yıldan itibaren muafiyetten yararlanabilirler. 
Emekli muafiyet başvuru formu için tıklayın


8. Ev hanımlarının vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir? 
• Türkiye sınırları içerisinde tek meskeni olması ve bu meskenin brüt 200 m2'yi geçmemesi gerekir. (Varisli, hisseli vb. ikinci bir mesken veya iş yerinin olmaması gerekir)
• Bu evde fiili olarak ve Nüfus idaresindeki ikametgâh kayıtlarına göre ikamet ediyor olması gerekir. (Geçici olarak ikamet edenler veya ikinci adres olarak gösterenler yararlanamazlar.)
• Müracaat ettikleri yılı takip eden yıldan itibaren muafiyetten yararlana bilirler.
Hiçbir geliri olmayan muafiyet başvuru formu için tıklayın


9. Gazi, şehit, dul ve yetimlerin vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir? 
• Türkiye sınırları içerisinde tek meskeni olması ve bu meskenin brüt 200 m2 yi geçmemesi gerekir. (Varisli, hisseli vb. ikinci bir mesken veya iş yerinin olmaması gerekir)
• Bu evde fiili olarak ve Nüfus idaresindeki ikametgâh kayıtlarına göre ikamet ediyor olması gerekir. 
Muafiyet başvuru formu için tıklayın


10. Engelliler vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir? 
• Türkiye sınırları içerisinde tek meskeni olması ve bu meskenin brüt 200 m2 yi geçmemesi gerekir. (Varisli, hisseli vb. ikinci bir mesken ve ya iş yerinin olmaması gerekir)
• Bu evde fiili olarak ve Nüfus idaresindeki ikametgâh kayıtlarına göre ikamet ediyor olması gerekir. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan özürlü olduğuna dair raporunun olması gerekir. 
Muafiyet başvuru formu için tıklayın


11. Emlak vergisi borcumu nasıl öğrenebilirim? 
• Belediye veznelerine TC kimlik numarası ile müracaat etmeniz halinde,
• 378 416 10 15 numaralı telefon hattında 
• www.ulus.bel.tr web adresinden borcunuzu öğrenebilirsiniz. 


12. Emlak vergisi borcumu ne zaman ödemeliyim? 
• Emlak vergisi her yılın Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde ödenir. İsteyen mükellefler 1 Ocak-31 Mayıs arasında tamamını da ödeyebilirler.
• Yasa gereğince zamanında ödenmeyen borçlara gecikme zammı uygulanır.
• Geçmiş yıllara ait borcunu ödemeyen mükellefler hakkında icra takibi başlatılır. 


13. Emlak vergisi değeri neye göre hesaplanır? 
Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için Bakanlar Kurulunca tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur. (1319 EMLAK KANUNU MADDE 29)

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.