İşyeri - Hafta Tatili Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları için yasal dayanak
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik
İşyeri açacaklara önemli uyarı
İstenilen Belgeler Yönetmelik Gereği Son 6 (Altı) Aylık Olacaktır

 

Sıhhî işyeri nedir?
Gerçek kişiler(şahıs) için sıhhî işyeri açılırken istenen belgeler 
Tüzel kişiler (şirket) için sıhhî işyeri açılırken istenen belgeler 
Doldurulacak Başvuru / beyan formu  
Özel nitelikli işyerleri için ayrıca istenen belgeler
İtfaiye raporu başvuru dilekçesi 

 

Gayri sıhhî işyeri nedir?
Gerçek kişiler (şahıs) için II. ve III. sınıf gayri sıhhi işyeri açılırken istenen belgeler 
Tüzel kişiler (şirket) için II. ve III. sınıf gayri sıhhi işyeri açılırken istenen belgeler 
Doldurulacak Başvuru / beyan formu  
Özel nitelikli işyerleri için ayrıca istenen belgeler
İtfaiye raporu başvuru dilekçesi 

 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri nedir?
Gerçek kişiler (şahıs) için Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri için istenen belgeler 
Tüzel kişiler (şirket) için Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri için istenen belgeler 
Doldurulacak Başvuru / beyan formu  
İtfaiye raporu başvuru dilekçesi 

 

29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 25.maddesi uyarınca Hafta Tatili Kanun hükümleri perakende işletmeler için uygulanmayacaktır. Bu işletmeler dışındaki işyerleri Hafta Tatili Kanununa tabidir.

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.