Su Abonelik İşlemleri

Su abonelik işlemleri için gerekli belgeler ve işlem aşamalarının açıklandığı başvuru rehberi sayfası.

İlk Abonelik, Abone Devir Ve Dönüşüm İşlemleri

 

İŞLEM ADIMLARI

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine başvuru yapar.
  2. Su ve Kanal bağlantısı yok ve Proje Onaya tabii ise; Fen İşleri Müdürlüğü ile görüşülür.
  3. Su ve Atıksu Sözleşmesi hazırlanır ve abone tarafından imzalanır.
  4. Tarifeler yönetmeliğinde belirtilen ilk abonelik bedeli ödemesi yapılır.
  5. Abonelik için başvurulan adreste abonelik uygunluk kontrolü saha ekipleri tarafından gerçekleştirilir ve içme suyu abonenin kullanımına açılır.

 

Not:

  • Abonelik bedelleri kredi kartı ve nakit ödeme şeklinde veznemize yapılabilmektedir.
  • Sicil numarası, T.C. kimlik numarası ile online ödeme de yapılabilmektedir.
  • İş Bankası ve Ziraat Bankası ile su abone numaranız ile otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.
  • Abonelik işlemlerinde “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” halinde yasal işlem yapılır.

 

İstenilen belgeler;

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.